Về chúng tôi - VABC

Mục đích

VABC được thành lập để thúc đẩy quan hệ kinh doanh giữa Việt Nam và Mỹ. Xúc tiến thành lập các quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ gốc Việt đầu tư vào Việt Nam; Thúc đẩy và khuyến khích nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ.

Bước tiến quan trọng

Là một bước tiến quan trọng, là 1 phần trong kế hoạch hoạt động và phát triển. Hội Đồng Doanh Nhân Việt - Mỹ (VABC) Mỹ nỗ lực tạo ra kênh thông tin hiệu quả, thúc đẩy trao đổi thương mại song phương và xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam với Mỹ; đồng thời sẽ trở thành cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu và mở rộng kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Đoàn kết doanh nghiệp

Hội Đồng Doanh Nhân Việt - Mỹ (VABC) Mỹ có tầm quan trọng rất lớn trong việc đoàn kết, nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt tại Mỹ, tạo cầu nối các doanh nhân với đất nước, kết nối các hoạt động đầu tư về Việt Nam; đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.

Tại sao chọn tham gia cùng VABC?

Việc thành lập Hội Đồng Doanh Nhân Việt - Mỹ (VABC) tại Mỹ là để hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Kết nối

Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân VN tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Mỹ. Tạo cầu nối cung cấp các thông tin hữu ích về công nghệ, vốn, cơ hội kinh doanh tại Mỹ.

Đầu tư

Xây dựng và phát triển mạnh mẽ khối doanh nhân Việt Kiều tại Mỹ. Xúc tiến và tìm kiếm các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp Việt về các lĩnh vực: y tế, giáo dục

Hướng nghiệp

Hỗ trợ du sinh Việt Nam khởi nghiệp và chọn ngành nghề thích hợp cho bản thân.