Lịch sử hình thành

  • Home -
  • Sự ra đời của VABC

Lịch Sử Hình Thành

VABC được xây dựng dựa trên nền tảng là Hiệp hội doanh nhân Việt Nam (BAOVUS) ở Mỹ được thành lập vào năm 2010. BAOVUS là tổ chức phi lợi nhuận đóng vai trò cầu nối thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.

Nhiệm vụ của BAOVUS là kết nối các thông tin kinh tế, xã hội cũng như tìm hiểu những thông tin công nghệ, vốn đầu tư... từ Mỹ về Việt Nam. BAOVUS đại diện cho cộng đồng doanh nhân Việt kiều gặp gỡ và làm việc với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, chính phủ 2 nước Việt Nam – Mỹ nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho doanh nhân 2 nước.

Theo thời gian, chứng kiến sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ song phương Việt Nam – Mỹ với nhiều kỳ vọng và thách thức. Không chỉ doanh nhân Việt kiều muốn làm ăn với doanh nhân Việt Nam, mà chính cộng đồng doanh nhân Việt kiều cũng có nhu cầu mở rộng thị trường sang các nước và bản thân các doanh nhân Việt kiều cũng rất cần những sự hỗ trợ ngay trên đất Mỹ, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập tại Mỹ.

Từ khi tổng thống Donald Trump nhậm chức với chính sách ưu tiên đầu tư vào nước Mỹ, đã có nhiều doanh nhân Việt Kiều sang nước Mỹ theo đường du học, bảo lãnh hoặc đầu tư và làm ăn. Nhóm Việt kiều này có thể nói đã có nền tảng kinh tế tại Việt Nam cũng như có tư tưởng cởi mở hơn. Nhất là nhóm Việt kiều sang Mỹ bằng con đường mở rộng thị trường, kinh doanh và đầu tư.

Nhận thấy nhu cầu kết nối với các doanh nhân Việt Kiều thế hệ mới này để tận dụng những lợi thế sẵn có, tạo nền tảng kết nối và hỗ trợ mạnh mẽ hơn Việt Nam, khai phá tiềm năng mở rộng hoạt động trên các lĩnh vực mới và đa dạng chức năng, nhiệm vụ mục tiêu. Những doanh nhân Việt kiều sáng lập BAOVUS quyết định cải cách toàn diện với kinh nghiệm, các mối quan hệ hiện có được xây dựng trên nhiều năm làm việc trên đất Mỹ và thành lập “HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN VIỆT – MỸ” (VABC) nhằm đa dạng hóa, mở rộng tầm hoạt động, đồng thời bằng mọi cách mời gọi các nhóm kiều bào hợp tác, kết nối hỗ trợ nhau để tạo thành 1 cộng đồng vững mạnh về tài chính, tiềm lực, hạn chế “chảy máu chất xám”, đem nhân lực, vật lực trở lại Việt Nam trong đó VABC thực hiện vai trò kết nối.

Kể từ ngày 10/10/2018, Hội Đồng Doanh nhân Việt - Mỹ (Tên tiếng Anh: Vietnamese – American Business Council - VABC) được thành lập với ban lãnh đạo là các doanh nhân đã hoạt động nhiều năm tại Mỹ, có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức kinh tế, xã hội 2 nước.

Việc thành lập Hội Đồng Doanh Nhân Việt - Mỹ (VABC) tại Mỹ là cơ hội hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh tại thị trường Mỹ cũng như thúc đẩy quan hệ kinh doanh giữa Việt Nam và Mỹ. Hội đồng doanh nhân Việt – Mỹ VABC được đăng ký giấy phép tại Bang Virginia nói riêng và toàn Mỹ nói chung.

Kể từ khi đi vào hoạt động chính thức đến nay, khối lượng công việc mà một số thành viên VABC thực hiện được đã tạo nền tảng lợi ích cho cộng đồng tham gia, trước hết là sự nhiệt tâm trong công tác hoạt động, số lượng thành viên của VABC đã đạt mức trên 1,100 thành viên với đa số là đại diện các doanh nghiệp từ hai phía Việt Nam – Mỹ. VABC hỗ trợ công ty thành viên mở văn phòng tại Mỹ. Năm 2019, VABC đã lên kế hoạch gặp gỡ các nhà hoạch định từ Quận Rockingham để chuẩn bị cho hội nghị của vào tháng 3 về "Xúc Tiến Thương Mại, Quảng Bá Sản phẩm Nông nghiệp của Harrisonburg MSA cho Doanh Nghiệp Việt Nam".