Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sự ra đời của VABC

VABC là tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động năng lực của cá nhân và tập thể doanh nghiệp vì lợi ích của doanh nghiệp, doanh nhân, cộng đồng và của đất nước Việt Nam, tạo môi trường để hợp tác và trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các hiệp hội trong và ngoài nước, nhờ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sứ mệnh của VABC là thúc đẩy thương mại đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam trong đó đội ngũ Việt kiều Mỹ đóng vai trò nguồn động lực chính cho sự trao đổi qua lại này. VABC là chiếc cầu nối hợp nhất việc kinh doanh của Việt Nam và Mỹ trên con đường dẫn đến một tương lai phồn vinh.

Phòng Thương mại Mỹ là tổ chức kinh tế lớn nhất thế giới đại diện cho lợi ích của hơn 3 triệu doanh nghiệp Mỹ thuộc mọi quy mô, lĩnh vực và khu vực. Các thành viên của Phòng Thương mại Mỹ rất đa dạng: Chuỗi cửa hàng, văn phòng, tổ chức địa phương đến các hiệp hội ngành hàng đầu và các tập đoàn lớn nhất trên thế giới.

Là thành viên chính thức của Phòng Thương mại Mỹ, VABC tham gia những sự kiện của Phòng Thương Mại Mỹ để doanh nghiệp Mỹ có thể hiểu rõ thêm về tình hình kinh tế của Việt Nam và ngược lại, Việt Nam được tiếp cận những thông tin mới nhất về kinh tế Mỹ cũng như nhu cầu xuất, nhập khẩu của Mỹ.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Hội Đồng Doanh Nhân Việt - Mỹ (VABC) được thành lập bởi các doanh nhân tự nguyện, đã tham dự các chương trình liên kết của VABC, những doanh nhân cơ bản đã sinh hoạt và kết nối trong một tập thể có bản sắc là các lớp Giám đốc của các doanh nghiệp của Việt Nam và Mỹ và rộng hơn là một cộng đồng các doanh nhân có nhiệt huyết mở rộng giá trị kết nối, hợp tác kinh doanh, mở rộng quan hệ và có mong muốn phát triển phong cách doanh nhân hiện đại bằng việc giao lưu, học hỏi lẫn nhau và học hỏi ở các chuyên gia hàng đầu.

Thành viên VABC là doanh nhân hoặc những cán bộ quản lý doanh nghiệp có khát khao học hỏi, cầu thị, hướng đến việc sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai.

- SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ:

Phát triển doanh nhân tham gia cộng đồng qua các giá trị:

+ Học hỏi kiến thức; chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm; giúp đỡ nhau trong quản lý, kinh doanh tại Việt Nam và Mỹ.

+ Rèn luyện và phát triển phong cách doanh nhân thời hội nhập tại Mỹ.

+ Gia tăng hiệu quả kinh doanh qua những hoạt động kết nối mối quan hệ và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Mỹ.

- TẦM NHÌN:

Trở thành mô hình kết nối doanh nhân hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam và Mỹ.

- GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

"Kết nối tri thức doanh nghiệp Việt - Mỹ"