Chi tiết bản tin

research
  • 17 Jan
  • 2021

Lễ Trao Giấy Chứng Nhận Đầu Tư & Ký kết hợp tác tuyển sinh VIEON

VABC vui mừng chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dành cho các nhà đầu tư đã tham gia dự án máy xét nghiệm nhanh COVID-19 của Hememics - một công ty thành viên của cộng đồng VABC.

Đồng thời, VABC cũng đã ký kết hợp tác tuyển sinh cùng với công ty VieON - VABC sẽ cùng kết hợp trong việc giới thiệu chương trình du học tại trường NPU (Northwestern Polytechnic University) đến các phụ huynh học sinh tại Việt Nam.
5

4

3

2

1