Sự Kiện Sắp Tới

 • Home -
 • Sự kiện
event

Hội nghị của VABC về Khí tự nhiên hóa lỏng Hoa Kỳ-Việt Nam đã kết thúc thành công. Chúng tôi muốn cảm ơn cô Katie Elhy - Trung tâ…

 • 15 Jun
event

Kính chào quý doanh nghiệp trong cộng đồng VABC. Vào ngày 26 tháng 4, từ 10:30 -14:00 (giờ Hoa Kỳ), VABC sẽ tổ chức buổi panel di…

 • 25 Mar
 • Virginia
event

Đây là một VINH DỰ lớn cho Hội Đồng Doanh Nhân Việt Nam-Hoa Kỳ (VABC) và quý cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Dịch…

 • 22 Mar
 • Virginia
event

Chương trình giao lưu với chính quyền thành phố, thị trưởng thành phố HARRISONBURG và tham dự hội chợ SHENANDOAH VALLEY FARM2FORK…

 • 02 Feb
 • Harrisonburg, VA, USA
event

VABC tích cực làm việc với Chính Quyền Thành Phố, Chính Quyền Hạt Rockingham, chủ trang trại cho hội nghị vào năm sau về "Xúc Tiế…

 • 30 Jan
 • Harrisonburg, VA, USA
event

Xin chúc mừng các bạn sinh viên nước ngoài đã hoàn thành chương trình thực tập y khoa do VABC tổ chức tại Tp HCM đầu năm 2019. VA…

 • 28 Jan
 • TP. Hồ Chí Minh, VN