Nội dung chi tiết

research

Hội nghị Harrisonburg 2019 | Harrisonburg, VA, USA

VABC tích cực làm việc với Chính Quyền Thành Phố, Chính Quyền Hạt Rockingham, chủ trang trại cho hội nghị vào năm sau về "Xúc Tiến Thương Mại và Giới Thiệu Sản Phẩm Nông Nghiệp Thành Phố Harrisonburg cho Doanh Nghiệp Việt Nam". Hội nghị này sẽ giúp Doanh Nghiệp Việt Nam mua thịt bò, gà sạch ( organic chicken), gà Tây... với số lượng lớn.