Nội dung chi tiết

research

Thành lập chương trình hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và thành phố Harrisonburg, Hạt Rockingham | Virginia

Kính chào quý doanh nghiệp trong cộng đồng VABC. Vào ngày 26 tháng 4, từ 10:30 -14:00 (giờ Hoa Kỳ), VABC sẽ tổ chức buổi panel discussion (thảo luận nhóm).

Với chủ đề "Thành lập chương trình hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và thành phố Harrisonburg, Hạt Rockingham".

Địa điểm tổ chức sẽ tại văn phòng của VABC tại McLean, tiểu bang Virginia.

Khách mời tham dự bao gồm: Chính quyền thành phố, chính quyền hạt, Đại Sứ Quán Việt Nam, Bộ Nông Nghiệp Tiêu Dùng Virginia cùng một số doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ.

Quý doanh nghiệp tham dự vui lòng đăng ký tại đây bit.ly/VABCpanel hoặc gửi email tại yduyen.vabc@gmail.com